Ce Credem

Mărturisirea de credinţă

Grace Romanian Penticostal Church – Houston TX

Articolele fundamentale ale mărturisiri noastre de credinţă:

 

 1. Noi credem într-un singur Dumnezeu, manifestat în trei Persoane: Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt.
 2. Noi credem că Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu si că este singura normă de credinţă a credinciosului si a Bisericii.
 3. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul întregului univers, al omului si al îngerilor.
 4. Noi credem că păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om, Adam, si că fiecare om se naste în păcat, având nevoie de mântuire.
 5. Noi credem că doar harul lui Dumnezeu face posibilă mântuirea omului, prin jertfa Domnului Isus Hristos, si că beneficiile acestei jertfe sunt însusite prin credintă si pocăinţă.
 6. Noi credem că nasterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt si că Duhul Sfânt continuă să lucreze în viaţa credinciosului dându-i acestuia puterea de a face fapte bune (de a aduce roadă) si de a trăi o viatã sfântă.
 7. Noi credem că botezul în apă se acordă celor care s-au întors la Dumnezeu si au fost născuţi din nou, că trebuie efectuat în Numele Tatãlui, al Fiului si al Duhului Sfânt si că este actul prin care credinciosul este integrat în Biserică.
 8. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, ca experienţă distinctă de nasterea din nou si de botezul în apă, experienţă prin care credinciosul primeste putere pentru slujire si care trebuie să fie urmată de umpleri repetate.
 9. Noi credem că actul Euharistiei a fost instituit de Domnul Isus si că el este un asezământ esential al Bisericii prin care credinciosii îsi exprimă părtăsia cu ipostaza dumnezeiască a Domnului nostru Isus Hristos.
 10. Noi credem în continuitatea manifestărilor supranaturale ale Duhului Sfânt, prin darurile pe care le împarte El credinciosilor, spre zidirea Bisericii.
 11. Noi credem în preoţia tuturor credinciosilor dar si în chemarea specială a unor credinciosi de a sluji ca lucrători învestiti în lucrare prin hirotonisire.
 12. Noi credem în sanctitatea familiei, ca institutie rânduită de Dumnezeu prin actul căsătoriei.
 13. Noi credem că mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce Evanghelia până la marginile pământului si că acest mandat trebuie dus la îndeplinire prin efortul conjugat al tuturor membrilor ei.
 14. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a-si răpi Biserica, în învierea morţilor, în judecata de apoi si în răsplătirile divine, în destinul vesnic al omului în Paradisul lui Dumnezeu sau în iad, despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu.